Comunicat de presă IPJ Brașov
 

 

Care pot fi probele pe care victima violenței în familie ar trebui să le prezinte instanței de judecată pentru a putea obține un ordin de protecție?

 

Pentru dovedirea actelor de violenţă fizică/psihică/financiară la care a fost supusă victima,  aceasta trebuie să prezinte instanţei de judecată probe, cum ar fi:

 

 • Acte medicale din care să reiasă că victima a suferit traume fizice (certificat medico-legal, expertiză medico-legală, alte documente emise de unităţi spitalicești)


 • Dovada înregistrării plângerilor penale la Poliţie (numărul de înregistrare) sau la Parchetul de pe lângă Judecătoria unde victima are domiciliul/reședinţa sau unde s-au petrecut faptele de violenţă;

 • Sesizări înregistrate la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea semnalării situaţiilor abuzive, neglijării la care au fost supuși minorii;

 • Mesaje (sms-uri sau e-mail-uri) trimise de către agresor  din care reiese starea de conflict, ameninţări, afirmaţii cu scop de șantaj, limbaj vulgar, injurii, hărţuire etc. (transpuse/imprimate pe suport de hârtie);

 • Înregistrări audio relevante stocate pe un CD sau transcrise de firme autorizate;

 • Înscrisuri emise de bănci și nu numai, din care rezultă că agresorul a restricţionat sau limitat accesul victimei la orice formă de venit a familiei;

 • Înscrisuri care dovedesc faptul  că agresorul nu mai contribuie la cheltuielile familiei și/ sau la întreţinerea minorilor;

 • Înscrisuri ce dovedesc că agresorul utilizează veniturile familiei la jocuri de noroc, pariuri sportive sau pe consumul de alcool;

 • Raportul sau fișa de evaluare psihologică ori psihiatrică din care rezultă traumele psihice suferite de victimă și/sau minori și eventualele tratamente urmate;

 • Înscrisuri medicale care atestă eventuale afecțiuni psihice ale agresorului;

 • Dovada existenței unei condamnări sau sancțiuni cu amendă aplicate agresorului pentru alte acte de violenţă, infracţiuni sau contravenţii ;

 • Martori care pot să ateste existenţa unor acte de violenţă, persoane care au fost de faţă când s-au exercitat acte de abuz fizic, verbal, ameninţări;

   

  Persoane care cunosc îndeaproape situaţia familială, care au sprijinit victima în rezolvarea problemelor cu agresorul sau care au văzut-o lovită.