Orașul mobil, orașul verde, orașul relaxat și orașul comunităților sunt domeniile care vor fi finanțate prin programul de bugetare participativă.

 

Primăria Brașov a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procesul de bugetare participativă“. Scopul acestui act normativ este de a implica cetățenii municipiului Brașov într-un proces democratic de identificare a problemelor orașului, de dezbatere privind prioritizarea acestora și de luare a deciziei privind modul de cheltuire a unei părți din bugetul local.


După finalizarea depunerii proiectelor, o comisie formată din specialiști din primărie, consilieri locali, reprezentanți ai societății civile și experți independenți vor face o analiză juridică, tehnică și comunitară a propunerilor de proiecte.

 

După declararea eligibilității acestor proiecte, se va trece la etapa a doua de implicare a cetățenilor, etapă în care brașovenii vor putea vota proiectele pe care le consideră prioritare, câte unul pentru fiecare domeniu. După finalizarea procedurii, vor fi implementate, de către Primăria Brașov, proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.


Brașovenii pot face propuneri de modificare a acestui regulament până în data de 12 august către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media, e-mail: infopublice@brasovcity.ro