Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Această măsură a fost luată având în vedere prevederile art.V din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  Astfel, din iulie, braşovenii care obţin venituri suplimentare din activităţi independente pentru care ştiu că trebuie să plătească CAS, cât şi cetăţenii care nu sunt asiguraţi, dar doresc să îşi plătească asigurările singuri, o vor putea face la Direcţia Generală a Finaţelor Publice Braşov. 

Ca urmare, până la 30 iunie 2012 se mai poate declara şi plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Braşov, prin modalităţile cunoscute:  direct la casieria de la sediul instituţiei sau prin mandat poştal / ordin de plată în contul RO52TREZ1312621050302XXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, codul de identificare fiscală fiind 11335478.
De la 1 iulie 2012 se va proceda la declararea şi plata contribuţiei de sănătate, inclusiv pentru perioada anterioară datei de 01.07.2012, la unitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul asiguraţii.
Conform adresei primită de CASJ Braşov de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov,  cu 1 iulie 2012, la nivelul unităţilor operative din judeţ se vor deschide următoarele conturi:
- 26.21.05.03.02 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri”
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se va achita la unităţile de trezorerie din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturile de venituri bugetare menţionate mai sus, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, CNP după caz. Codurile IBAN ale conturilor menţionate mai sus se regăsesc pe site-ul
www.mfinante.ro/ANAF/asistenta contribuabili/coduri IBAN.
În scopul predării documentelor şi informaţiilor în vederea administrării de către ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Braşov a emis şi sunt în curs de comunicare un număr de 37.468 de decizii de impunere ce reprezintă titluri de creanţă în care sunt stabilite atât obligaţii principale restante la data de 31 mai 2012 cât şi obligaţii fiscale accesorii calculate până la aceeaşi dată, pentru creanţele fiscale care nu au fost individualizate în alte  titluri de creanţă comunicate asiguraţilor.
Obligaţiile fiscale accesorii se actualizează şi se comunică atât pentru obligaţiile fiscale principale pentru care s-a început executarea silită, cât şi pentru cele pentru care executarea silită nu a fost începută.
În vederea arondării asiguraţilor la organele fiscale competente, precum şi a transferării bazelor de date în condiţii optime, zilele de 2 – 3 iulie 2012 vor fi considerate ca zile nelucrătoare în raport cu contribuabilii – persoane fizice.