Începând din 11 aprilie, braşovenii vor gãsi miei, de vânzare, în toate pieţele publice din municipiu. Amenajãrile necesare vânzãrii de sezon a mieilor vor fi fãcute, pânã la sfârşitul acestei sãptãmâni, de cãtre Serviciul Public Administrare Pieţe, din cadrul Primãriei Braşov, şi de Direcţia Sanitarã Veterinarã şi de Siguranţa Alimentelor.

Potrivit managerului public al municipiului Braşov, la acest moment au fost deja închiriate 140 de locuri pentru vânzarea mieilor, în pieţele publice. 50 de locuri sunt în piaţa Astra, 50 la piaţa Dacia, 30 la piaţa Star, iar zece locuri, la piaţa Tractorul. În piaţa Bartolomeu a fost închiriat, de asemenea, un singur loc pentru vânzarea mieilor.

Comercianţii care vor vinde în pieţele braşovene provin din municipiul reşedinţã de judeţ, dar şi din comuna Bran şi din zona Fãgãraşului sau din judeţul Covasna.