Microhidrocentralele din Făgăraş au fost incluse printre cele mai nesustenabile nouă studii de caz de pe planetă, în cel mai recent studiu realizat de organi­za­ţia World Wide Fund for Na­ture alături de alte hidrocentrale. În studiul respectiv organizaţia a selectat şi analizat cele mai păcătoase cazuri de hidro­cen­tra­le din lume, luând în considerare şapte criterii de evaluare. Potrivit mytex.ro, în urmă cu aproximativ trei ani, do­uă situri Natura 2000 din Muntii Fă­găraş, au fost invadate de microhi­dro­centrale, prov­o­când distrugerea râurilor de munte şi a speciilor şi habitatelor pe care acestea le găzduiesc. World Wide Fund for Na­ture Ro­mâ­nia menţionează că micro hidro centralele de pe versantul nordic al Munţilor Făgăraş, de pe râurile Sâmbăta, Sebeş şi Dejani-Lupşa, reprezintă doar un exemplu, ca­zuri similare existând pe întreg teri­to­riul României.