În data de 22 martie 2016, am fost votată în calitate de membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Pe această cale doresc să le mulţumesc colegilor care, prin votul lor, mi-au acordat încrederea de a reprezenta România in cadrul celei mai importante adunări parlamentare de la nivel european. Consider că a face parte din prima adunare parlamentară europeană din istoria continentului, reprezintă mai mult decât o simplă delegare, este o sarcină pe care trebuie să o duc la îndeplinire cu toată responsabilitatea și seriozitatea, aflându-mă in permanenţă în slujba poporului român.  Consiliul Europei reprezintă garanția apărării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, valori pe care le respect și pentru care am militat de-a lungul activității mele în Parlamentul României.
Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru ca activitatea mea în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, să fie în slujba statului dar și a cetățenilor. Prin fiecare demers pe care îl voi iniţia sau pe care îl voi susține voi promova doar interesul naţional si al românilor, urmărind totodată menţinerea politicii României pe o cale europeană.
        România, ca stat membru al Uniunii Europene, poate avea un aport semnificativ la nivel comunitar, prin intermediul tuturor mecanismelor de reprezentare existente. Trebuie să contribuim cu toţii la conturarea politicilor europene şi la stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare a statelor membre. Cu toate acestea, avem datoria de a ne promova identitatea naţională şi valorile moştenite.
        În lumina atentatelor de marţi, 22 martie, de la Bruxelles, se întrevede tot mai clar nevoia de a adopta o poziţie consolidată a statelor în ceea ce priveşte politică de securitate comună, iar Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei poate avea un rol decisiv în această direcţie!