La iniţiativa domnului Mihai Mohaci-prefectul judeţului Braşov, joi 30 aprilie 2015 la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Braşov, va avea loc o întâlnire de lucru privind identificarea soluţiilor legale pentru finalizarea obiectivului de investiţii “ Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”.

            La şedinţă vor lua parte domnul Claudiu Coman, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov, Mihai Veştea, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov, membrii Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi şefii grupurilor politice din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, Ciprian Bucur, viceprimar municipiul Braşov, doamna Adina Durbacă, viceprimar municipiul Braşov, membrii Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi şefii grupurilor politice din cadrul Consiliului Local Braşov.