Guvernul a adoptat, prin ordonanţă de urgenţă, eliminarea restricţiilor referitoare la vârsta copiilor care beneficiază de tichete sociale pentru participarea la programul „Fiecare Copil în Grădiniţă”, restricţii care limitau accesul în program atât al copiilor sub vârsta de 3 ani, cât şi al celor peste 6 ani.

 Prin modificările adoptate de Guvern, copiii cu dizabilităţi sau dificultăţi de învăţare pot continua procesul educaţional în învăţământul preşcolar până când împlinesc vârsta de 8 ani.

 Ordonanţa de urgenţă adoptată ieri a eliminat restricţiile referitoare la vârsta participanţilor la programul de încurajarea a părinţilor să îi înscrie pe copii la grădiniţă. Vechile prevederi, limitau accesul în program atât al copiilor sub vârsta de 3 ani, cât şi al celor peste 6 ani care urmează această formă de învăţământ.

 Noul act normativ prevede extinderea perioadei de acordare a stimulentului educaţional, fiind inclusă perioada vacanţelor semestriale, zilele libere legale şi perioada în care se organizează programul "Săptămâna Altfel".

 "Astfel este facilitat accesul unui număr cât mai mare de copii la educaţie, contribuind activ la lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, asumată inclusiv în Pachetul naţional anti-sărăcie elaborat de Guvern. Ca efecte conexe, este redusă rata abandonului şcolar şi a infracţionalităţii, copiii eligibili pentru program având şanse mai ridicate de a parcurge cât mai mulţi ani în sistemul de învăţământ", consideră Guvernul.