Locuitorii din Schei au depus o petiţie la Primărie şi cei măsuri urgent pentru stoparea construcţiilor din zonă şi protejarea cartierului istoric. Ploile din ultimele zile au inundat cartierul Schei şi au adus noroi şi bolovani de pe versanţi.

   Locuitorii spun că s-a ajuns în această situaţia din cauza defrişărilor şi a lucrărilor de construcţii din zonă. Oamenii au depus o petiţie şi cer rezolvarea urgentă a situaţiei.

   „În calitate de locuitori ai zonei istorice ai oraşului Braşov vă semnalăm faptul că situaţia acestei zone declarată monument, nucleul istoric de dezvoltare a oraşului Braşov, a ajuns într-un moment critic. În urma fenomenelor meteorologice specifice sezonului străzile oraşului au fost inundate cu ape şi aluviuni provenite de la săpăturile de pe versanţii din jurul oraşului. Apele au adus importante prejudicii locuitorilor din zonă, blocând traficul auto şi pietonal, inundând gospodării din orașul vechi cu cantităţi impresionante de aluviuni şi deșeuri transportate de pe versanţii dezgoliţi de vegetaţie în urma lucrărilor de amenajare de drumuri, multe dintre ele neautorizate. Menţionăm faptul că aceste amenajări nu au fost însoţite de lucrări de fixare şi protejare la eroziune a taluzurilor lipsite acum de vegetatie.

  Există un risc real ca în urma torenţilor ce se scurg de pe versanţii dezgoliţi de vegetaţie să se formeze ravene tot mai adânci şi alunecări masive de teren peste casele existente în zonă. Vegetaţia ierbacee şi forestieră au rol esenţial în protejarea versanţilor cu pantă mare ca cei cuprinşi între Drumul Poienii şi casele din Schei, prin reducerea vitezei de scurgere a apelor meteorice, favorizarea infiltraţiei, fixarea solului, reducerea procentului de suspensii din apele care se scurg etc.

     Efectele pe termen lung ale acestor fenomene care se vor repeta sunt distrugerea proprietăţilor, creşterea cheltuielilor de întreţinere şi degradearea ireversibilă a patrimoniului construit şi natural“, se arată în petiţia locuitorilor din Schei.

     Locuitorii din Schei cer stoparea lucrărilor din zonă.

  „Pentru a remedia de urgenţă situaţia vă cerem: demararea de urgenţă a unei anchete pentru a stabili cine sunt vinovaţii care din incompetenţă sau rea-voinţă au permis crearea acestei situaţii în scopul sancţionării şi a recuperării pagubelor, revenirea la situaţia anterioară, conform studiilor istorice, cu demolarea imobilelor care nu respectă normele, refacerea conturului versanţilor şi replantarea zonelor afectate, oprirea construcţiilor noi în zona istorică a oraşului şi pe versanţii din jur, cel puţin până la culmea dealurilor, până la redactarea unor noi regulamente de construcţie PUG şi PUZ conform normelor de protecţie a patrimoniului construit şi natural şi standardelor de viaţă actuale, cu viziune pe termen lung, realizarea unor noi regulamente de urbanism PUG şi PUZ pe baza unor studii temeinice (istoric, urbanistic, , de trafic, geotehnic, peisagistic etc) cu contribuţia unor specialişti cu experienţă selectaţi pe baza unor concursuri având ca criteriu calitatea proiectelor realizate şi experienţa, realizarea de urgenţă a unui Studiu de Torenţi pentru bazinul hidrografic din jurul cartierului Schei, cu simularea impactului dezgolirii versantilor de vegetaţie existentă, dar şi blocarea continuării oricăror lucrări de construcţii de drumuri neautorizate pe versanţii din jurul cartierului Schei şi găsirea de soluţii pentru fixarea taluzurilor deja excavate, autorizate sau nu, pentru reducerea scurgerilor pe versant şi a pagubelor din gospodăriile oamenilor“, se mai arată în petiţie.