Liceul Andrei Mureşanu din Braşov revine în învăţământul cu profil pedagogic. Începând cu anul şcolar 2010-2011, se înfiinţează o clasă de liceu menită să formeze învăţători şi educatoare.

Clasa va avea 30 de locuri, iar pentru admitere candidaţii vor da probe de aptitudini. În plus, tot la liceul Andrei Mureşanu se va înfiinţa şi o clasă cu profil teologie cu specializarea „teologie ortodoxă” (30 locuri). Pentru a fi admişi, candidaţii vor susţine de asemenea probe de aptitudini. Celelalte două clase de liceu vor avea profil real, una de ştiinţele naturii iar cealaltă mate-info. Ultima medie de admitere în anul trecut la liceu pentru profilul real a fost de 8,32. Mai multe detalii despre admitere pe site-ul liceului (www.liceulandreimuresanu.ro).
Învăţământ de calitate. Liceul Andrei Mureşanu din Braşov are o ofertă educaţională de nerefuzat pentru toate categoriile de elevi. Şcoala dispune şi de învăţământ primar şi gimnazial, astfel că aici se asigură continuitate în pregătire încă de la primii paşi în clasa I şi până la bacalaureat. Toţi elevii au acces la o bază materială solidă. Liceul are laboratoare de biologie, fizică, chimie, cabinete multimedia şi de  informatică, o sală de sport recent renovată şi o bibliotecă care conţine peste 25 de mii de volume. Corpul profesoral este unul de prestigiu, cadrele didactice şi-au câştigat renumele în decursul multor ani de experienţă în predare. Cursurile se fac doar dimineaţă. Însă la liceu există şi  program after-school, unde instruirea şi supravegherea sunt asigurate de cadrele didactice ale şcolii. Elevii servesc masa chiar în cantina liceului, a cărei bucătărie, recent renovată, dispune de dotări moderne şi personal calificat. Elevilor care au domiciliul la distanţă, liceul le asigură cazarea în internatul propriu.