Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti - sesiunea ianuarie 2018.

Locurile disponibile sunt: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - 275 locuri și maistru militar auto - 25 locuri.

Durata studiilor postliceale este de 1 an.

Cererile de înscriere la concursul de admitere şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii,  precum şi copia cărţii de identitate, se pot depune la sediul ISU Braşov, în intervalul orar 9 – 15, până pe 5 decembrie.

Cei care intenţionează să candideze trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bac, să nu aibă antecedente penale și să aibă înălţimea de minim 1,70 metri.

Mai multe informaţii se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0268/42.88.88, interior 27129.