Administraţia Bazinală Olt vrea să facă lucrări pentru inundarea unor terenuri dintre Voila şi Bogata. Această măsură este inclusă în Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt şi se ridică la costul de două milioane de euro. Astfel, pe râul Olt, în aval de confluenţa cu Râul Negru şi în amonte de acumularea de la Voila, Administraţia Bazinală Olt are în vedere săparea unor breşe în digurile de pământ astfel încât să fie „restaurată” o zonă umedă cu o suprafaţă de 200 ha, pe o lungime de 8 km, terenul respectiv fiind în prezent fâneaţă. În Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt,  care este postat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, sunt prevăzute şi lucrări de „renaturare a elementelor peisajului natural”, printre care restaurarea zonelor umede (foste bălţi), a albiei unor cursuri de apă sau a reliefului din luncile inundabile.