Funcţionarii publici vor putea fi concediaţi sau mutaţi pe alte posturi şi în perioada în care aceştia sunt în concediu de boală, în concediu de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copiilor, potrivit proiectului de modificare a Statutului funcţionarilor publici.Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul funcţionarilor publici.Totodată, proiectul prevede că studiile universitare sau studiile de doctorat nu sunt considerate forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local.