Universitatea Transilvania din Braşov a avut alocat în acest an de la Ministerul Educaţiei  45 de granturi noi pentru studiile doctorale. Senatul universităţii a aprobat alocarea granturilor doctorale după cum urmează: Inginerie Mecanică: 12, Silvicultură: 4, Inginerie Forestieră: 3, Inginerie Electrică: 3, Educaţie Fizică şi Sport: 2, Electronică şi Telecomunicaţii: 1, Inginerie Industrială: 5, Ingineria Materialelor: 4, Inginerie şi Management: 4, Filologie: 2, Marketing: 1, Calculatoare si Ingineria Sistemelor: 1, Matematică: 1, Medicină: 2. La concursul de admitere s-au înscris un număr de 49 candidaţi pentru granturile de burse doctorale, precum şi un număr de 65 de candidaţi pentru studii doctorale cu taxă. "Numărul mare de candidaţi la concursul de admitere este o dovadă a faptului că există un interes mai mare în acest an pentru continuarea studiilor de masterat şi dezvoltarea de activităţi de cercetare ştiinţifică" se arată într-un comunicat transmis de reprezentanţii Universităţii Transilvania.