Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) care doresc finanţare de la stat prin schema de minimis, se pot înscrie online pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism începând din 15 ianuarie, ora 10.00 şi până pe 24 ianuarie, ora 20.00. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 şi 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015. Plata ajutorului de minimis aprobat se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei. Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor de la bugetul de stat, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro. Odată transmis, formularul nu va putea fi modificat. Un aplicant poate transmite formularul doar o singură dată în baza de date a aplicaţiei.