Elevii braşoveni se pregătesc pentru un nou an şcolar. Luni, aproximativ 90.000 de elevi braşoveni şi peste opt mii de cadre didactice vor veni la o altfel de şcoală, datorită noii legi a educaţiei. Noi tipuri de examene şi o nouă structură a anului şcolar, vor obliga elevii, părinţii şi profesorii să se adapteze din mers.

Date statistice la Brasov. În acest an şcolar, 84.981 de elevi sînt încrişi la şcolile din judeţ cărora le vor preda aproximativ 8500 de cadre didactice, majoritatea calificate, cu excepţia a cîţiva zeci de profesori cu studii superioare, dar nu pentru disciplina pe care o vor preda. Luni pentru prima dată vor intra într-o clasă 5.437 de boboci. Aceştia vor intra la şcoală în clasa I, iar grădiniţele din judeţul Braşov oferă pentru anul şcolar 2011-2012, 18.047 de locuri dintre care 7335 în municipiu pentru toate cele patru grupe, mică, mijlocie, mare şi pregătitoare, fiind aşteptaţi în grupa mică peste 3.700 de preşcolari.

Marile schimbări. Elevii care încep clasa a V-a vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a. La sfârşitul acestui ciclu vor susţine evaluarea naţională obligatorie care conţine cinci probe (respectiv şase pentru minorităţi), precum şi admiterea în liceu organizată la nivelul şcolii, potrivit noii legi a educaţiei naţionale care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011. Legea 1/2011 prevede introducerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial, măsura care intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012. Tot în cazul elevilor care intra în clasa a V-a pe 12 septembrie 2011, admiterea la liceu se va desfăşura la nivelul unităţii de învăţămant pentru care optează.

Septembrie începe cu evaluări. În primele săptămâni după întoarcerea elevilor din vacanţă, profesorii îi vor evalua pe elevi, pentru a stabili nivelul de pregătire din cadrul unităţilor de învăţământ, a anunţat Ministerul Educaţiei. Toţi elevii vor fi testaţi la fiecare disciplină, astfel încât să poată fi stabilit gradul de pregătire al claselor: în media şcolii, sub media şcolii, sau peste media şcolii. Fiecare clasă va intra într-o anumită categorie în funcţie de rezultatele obţinute la nivelul şcolii. Dacă media clasei la română va ieşi 7,80 şi media şcolii e 6,50, clasa cu media 7,80 va fi considerată o clasă peste medie.

Noi proceduri de control a absenţelor. Oficialii ministerului au anunţat că din această toamnă va fi introdusă o nouă formă de control a absenţelor. Mijloacele prin care se va reduce absenteismul şcolar şi se vor controla mai riguros absenţele vor fi însă la îndemâna şcolilor, unele dintre acestea putând introduce cartele magnetice. Elevii au adunat în primul semestru al anului şcolar 2010-2011 peste 30 de milioane de absenţe, majoritatea fiind la liceeni.

Titularizările şi suplinirile, gestionate de şcoli. Noua lege prevede că, în învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţămant de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului.

„Şcoala altfel”, în aprilie. În săptămâna 2 – 6 aprilie, de dinaintea vacanţei de primăvară, se vor desfăşura activităţi de educaţie non-formală, sport, olimpiadele şcolare. Săptămâna va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor. Tot în această perioadă vor avea loc fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline. După aprobarea de către consiliul de administraţie, acest program „Şcoala Altfel” va deveni obligatoriu pentru şcoala respectivă şi numărul de ore care va fi acoperit de acest program va fi cel puţin egal cu numărul de ore normal derulat în orarul obişnuit.
Anul şcolar 2011 – 2012 va fi organizat tot pe semestre. Primul semestru începe luni, 12 septembrie, şi se încheie pe 23 decembrie 2011. Vacanţa de iarnă va fi mai lungă cu o săptămână decât până acum. Numărul de zile de şcoală este identic cu cel din anul şcolar 2010-2011.Structura anului şcolar 2011-2012
Semestrul I: 12 septembrie – 23 decembrie 2011
Vacanţa pentru învăţământul preşcolar şi primar: 22-30 octombrie 2011
Vacanţa de iarnă: 24 decembrie-15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea: 16 ianuarie-22 iunie
Săptămâna „Şcoala altfel”: 2 – 6 aprilie
Vacanţa de primăvară: 7 aprilie-22 aprilie
Vacanţa de vară: 23 iunie-9 septembrie