De astăzi şi până pe 9 aprilie, Primăria Braşov va efectua o serie de activităţi de deratizare a domeniului public - privat al municipiului, precum şi de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în unităţile de învăţământ. Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a efectua deratizarea pe suprafeţele care le deţin, concomitent cu acţiunile desfăşurate pe domeniul public şi privat, numai cu un operator licenţiat de autoritatea de reglementare competentă pe baza unui contract încheiat între acesta şi autoritatea administraţiei publice locale. Neexecutarea acestei activităţi de către persoanele fizice sau juridice atrage după sine sancţionarea cu amenzi contravenţionale cuprinse între 500 de lei şi 1.000 de lei pentru persoane fizice şi 1.000 de lei şi 2.000 de lei pentru persoane juridice.