De luni 10 iulie 2017, încep înscrierile la Universitatea Transilvania din Brașov.

   Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un număr de 6 050 de locuri la învățământul universitar de licență – forma de învățământ cu frcvență, din care 2 782 granturi bugetate (fără taxă), 450 de locuri la învățământ cu frecvență redusă, 885 de locuri la învățământ la distanță, 3170 de locuri (din care 1292 granturi bugetate la masterat) – forma de învățământ cu frecvență și 200 de locuri la masterat, învățământ cu frecvență redusă.

    Înscrierile se fac în perioada 10 – 17 iulie 2017, la sediul fiecărei facultăţi. De luni până vineri, dosarele pot fi depuse între orele 9.00 şi 15.00, iar sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 13.00.

    Candidații sunt sfătuiți să se preînscrie online, completând formularul publicat pe site-ul universităţii, www.unitbv.ro.

  Înscrierea candidaților olimpici și a celor care candidează pe locurile alocate etniei rrome se face în perioada 10-12 iulie 2017, în clădirea rectoratului.

  Universitatea Transilvania are 18 facultăţi.

    10 dintre facultăţi vor organiza admiterea exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat, în timp ce cinci facultăţi vor lua în calcul pentru admitere şi nota de la bacalaureat la o disciplină aleasă de instituţie, conform profilului şi programului de studiu.

  Facultatea de Medicină – programul de studiu medicina şi Facultatea de Muzică sunt singurele care nu vor lua în calcul media la bacalaureat, selectându-şi studenţii pe baza unor teste scrise (Medicină) și probe orale sau practice, la Muzică. La Medicină la toate programele de studii admiterea se realizează pe baza unui examen scris (test grilă) la disciplinele biologie și chimie pentru medicină și doar la biologie pentru celelalte programe de studiu. Probe teoretice și practice se susţin şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, unde media de la bacalaureat contează doar în proporţie de 30%.

.................................................................................................................................

    Universitatea Transilvania este o instituție de învăţământ superior de tradiţie, dar cu un dinamism puternic în ultimii ani care, în urma acreditării instituţionale de către ARACIS, a primit în 2013 calificativul grad de încredere ridicat. Universitatea oferă largi posibilităţi de studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ postuniversitar (masterat, doctorat), având un corp profesoral de elită, format în ţară şi prin colaborări didactice şi de cercetare cu universităţi şi institute de cercetare din Europa şi din lume. Oferă programe de studii în colaborare cu mediul economic și socio-cultural; activităţi de practică în instituţii, companii şi firme cu experienţă; posibilitatea implicării în programe internaţionale de tip ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS prin care efectuează perioade de studii de 1-2 semestre în universităţi din Uniunea Europeană. Universitatea Transilvania Brașov întreține relaţii de cooperare cu peste 250 de universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume.

   Universitatea dispune de o infrastructură didactică îmbunătăţită semnificativ în ultimii ani. Biblioteca universitară a fost modernizată şi pune la dispoziţia studenţilor baze de date în toate domeniile. Cursanții pot beneficia de cele două cantine, la care iau masa zilnic circa 1000 de studenţi, precum şi de cele 13 cămine studenţeşti, totalizând un număr de 4.233 locuri de cazare.

    Universitatea aloca anual sume importante pentru implementarea unor proiecte de catre studenti. Oferă burse de merit dar și burse sociale; bilete în tabere de odihnă, precum şi posibilităţi de desfăşurare a unei palete largi de activităţi extracurriculare: AFCO – Absolvenţii în faţa companiilor, Echipa Blue Stream Line, Etnovember, școlile de vară pentru studenți, conferințe și workshopuri, Stagiunea de concerte a Universității, acțiuni de voluntariat, competiții sportive și spectacole cultural artistice.

    Universitatea Transilvania din Brașov susține performanța.

   Un program derulat urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI este mai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1450 lei brut.

            Candidații admiși la programele de licență care au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau au fost membri ai loturilor olimpice ale României şi au participat la competiții internaționale sau au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare şi funcționare a căminelor studențeşti) cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele. Menținerea în următorii ani a acestor beneficii referitoare la cazare și masă este condițonată de obținerea la finalul anului a mediei generale peste 9. Candidații admiși la programele de masterat care au fost șefi ai promoției la ciclul de licență vor primi un laptop la începutul anului universitar.