În vederea cuprinderii în învăţămîntul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în decursul lunii mai vor avea loc, succesiv, etapele de reînscriere și înscriere a copiilor la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018 va începe în 8 mai, iar înscrierile copiilor care nu au mai fost la grădiniță se vor derula începând cu 22 mai.

Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea fiecărei unităţi de învăţămînt şi vor fi afişate în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, începând de la copiii de 5 ani și încheind cu grupa mică a copiilor de 3 ani.