Biblioteca Municipalã Fãgãraº organizeazã un concurs de semne de carte, care se adreseazã elevilor ºi face parte din Programul ,,Lecturi urbane", scrie ,,Bunã ziua, Fãgãraº!". Toþi copiii din Fãgãraº care concep semne de carte le pot introduce într-o urnã ce va fi amenajatã în incinta instituþiei, spune biliotecara Viorica Bica. Urna va fi deschisã din data de 15 septembrie, între orele 9.00 - 17.00. Cei mai buni designeri de semne de carte vor fi premiaþi în data de 19 septembrie, cu începere de la ora 13.00 la sediul Bibliotecii ,,Octavian Paler". Un al doilea concurs destinat elevilor, care se desfãºoarã tot între 15 ºi 19 septembrie, este o competiþie de cãutat mesaje în cãrþi. Citate celebre sau mai puþin cunoscute, pe care copiii le gãsesc în volumele pe care le rãsfoiesc, scrise de mânã sau de calculator, pot fi introduse ºi ele într-o urnã similarã din Bibliotecã.