Curtea de Conturi a stabilit, în urma unui control, că unul dintre sporurile pe care angajaţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov  l-au primit în urma unei hotărâri judecătoreşti, este ilegal.Liderii de Sindicat ai angajaţilor au contestat rezultatele verificărilor, în condiţiile în care experţii cer returnarea sumelor deja plătite salariaţilor Direcţiei pentru Protecţia Copilului. Suma depăşeşte 70.000 de lei.
Vorbim aici despre sporul de dispozitiv pe care cei aproape 900 de angajaţi ai Direcţiei l-au primit în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2012. Sporul s-a acordat pentru disponibilitatea angajaţilor de a fi 24 din 24 de ore la dispoziţia directorului instituţiei. Asta înseamnă că, în situaţii de urgenţă, asistentul pleacă pe teren indiferent de oră sau zi, la orice caz unde prezenţa acestuia se impune. Sporul a fost câştigat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în anul 2008.
"Lumea este bulversată şi disperată, sigur că foarte mulţi dintre ei vor pleca, pentru că nu vor putea să trăiască din aceşti bani, mai mult, vreau să vă spun că în ultima perioadă foarte mulţi au plecat, noi avem pe organigramă 1100 şi noi suntem sub 900 de persoane" a spus  Luminiţa Olteanu, lider de sindicat la Direcţia pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov.
Cur­tea de Conturi din Braşov a efectuat la sfârşitul anului trecut un audit financiar asupra contului de exe­cu­ţie bugetară al acestei instituţii. Potrivit acestui raport, sumele ar trebui reţinute salariaţilor până în 25 februarie 2013. În acest document se arată că:
„…Prin plăţile efectuate au fost încălcate prevederile ( art.1 alin. 1 şi 2) din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; (...) Valoarea abaterii estimate în timpul misiunii de audit financiar, până la data de 30.09.2012, este de 77.787 de lei inclusiv contribuţiile de asigurări sociale virate de angajator la bugetul general condolidat al statului.”
Contrar concluziei Camerei de Conturi, liderul Sindicatului Ju­de­ţean al Asistenţei Sociale şi Admi­nis­traţiei Publice Braşov, Luminiţa Olteanu, afirmă că „salariile anga­ja­­ţilor Direcţiei au fost calculate în baza legislaţiei în vigoare, a unor sen­tinţe judecătoreşti şi a preve­de­rilor Con­trac­tului Colectiv de Mun­că, înre­gis­trat la Inspectoratul Te­ri­torial de specialitate.
"Legea spune foarte clar că hotărârile judecătoreşti şi contractele colective de muncă vor fi luate în seamă şi vor fi în bază, însuşi legiuitorul prin ceea ce a  însemnat Guvernul României dând Ordonanţă şi suplimentând fondurile la Ministerul Finanţelor, la sfârşitul anului,  pentru a  putea fi plătite în totalitate ceea ce a însemnat sentinţele restante, eu cred că atunci dumnealor trebuie să aplice legea" a precizat Luminiţa Olteanu.
Liderul sindical mai precizează că a contestat decizia Curţii de Conturi, iar dacă răspunsul instituţiei va fi acelaşi, se va adresa instanţei. La nivelul judeţului Braşov, cei 900 de angajaţi se ocupă de 22 de mii de persoane cu probleme, de la copii aflaţi în plasament, până la adulţi cu dizabilităţi majore.