Guvernul ar urma să decidă în şedinţa de azi data alegerilor locale şi calendarul electoral, în condiţiile în care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a propus două proiecte de hotărâre potrivit cărora scrutinul ar urma să aibă loc la data de 5 iunie, iar startul campaniei să fie dat pe 6 mai. Pe agenda şedinţei de Guvern de astăzi se mai află alte patru proiecte referitoare la cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale, măsuri tehnice necesare organizării scrutinului, aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot, precum şi numerotarea circumscripţiilor electorale. Potrivit calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale, pus în dezbatere de AEP, startul campaniei electorale ar urma să fie dat în data de 6 mai 2016, iar o zi mai târziu, pe 7 mai, ar urma să se stabilească prin tragere la sorţi numărul de ordine de pe buletinele de vot.
Comunicarea listei cuprinzând denumirile şi semnele electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale, precum şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, către toate birourile electorale de circumscripţie trebuie să fie făcută cel târziu în data de 12 aprilie 2016. Cu 30 de zile înaintea datei votării - cel târziu în ziua de 6 mai 2016 - vor trebui aduse la cunoştinţă publică numărul circumscripţiilor electorale, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi sediile acestora.