Garda Forestieră Braşov a identificat, pe raza comunei Tărlungeni, suprafeţe de teren degradat, inapt pentru folosinţă agricolă, pentru care a parcurs procedurile necesare pentru obţinerea finanţării în vederea împăduririi.

    Este vorba de o suprafaţă totală de 108,45 ha, inclusă în obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în Perimetrul de ameliorare Tărlungeni”, pentru împădurirea căreia se vor utiliza 407.000 de puieţi, din speciile molid şi paltin de munte, cele mai potrivite pentru aceste terenuri. Proiectul are o valoare totală de 2 853 320 lei.

    „Până la această dată s-a parcurs etapa de elaborare şi avizare a studiului de fezabilitate. În această perioadă a fost scoasă la licitaţie elaborarea proiectului tehnic, urmând ca până la finele anului să realizăm şi scoaterea la licitaţie a executării lucrării. Proiectul tehnic a fost scos la licitaţie în data de 20 septembrie 2019.

    Lucrările efective de împădurire urmează a fi executate în primăvara-toamna anului 2020”, a precizat inspectorul şef al Gărzii Forestiere Braşov, Cristian-Vasilică Ignat.