Absolvenţii clasei a XII-a care nu au reuşit să promoveze Bacalaureatul în prima sesiune vor susţine, astăzi, evaluarea competenţelor digitale, iar potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 30-31 august vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificativul admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. 

Rezultatele parţiale vor fi afişate pe 1 septembrie, iar cele finale pe 6 septembrie, după corectarea contestațiilor.