Romfilatelia lansează emisiunea de mărci poştale „Sfintele Paşti 2017”, timbrele proiectului prezentând reproduceri iconografice aparţinând celor două ramuri ale creştinismului.

    Braşovenii amatori de mărci poştale pot cumpăra, începând din 10 martie 2017, o colecţie specială de timbre, dedicată Sărbătorilor Pascale.

  Emisiunea Romfilatelia, numită „Sfintele Paşti 2017“, conţine două timbre care sunt disponibile doar în magazinele din Braşov, Iaşi, Timişoara, Bacău şi Bucureşti şi în magazinul on-line Romfilatelia, la adresa www.romfilatelia.ro/store .

  Pe cele două mărci poştale ale emisiunii, având valoarea nominală de 1,30 lei, sînt ilustrate două icoane reprezentând „Răstignirea Mântuitorului, în reproduceri iconografice aparţinând celor două ramuri ale creştinismului: cea catolică şi cea ortodoxă.

  Icoana „Răstignirea Domnului Iisus Hristos” , reprodusă pe unul dintre timbre, se află în patrimoniul Mănăstirii „Radu Vodă” din Bucureşti şi este o reprezentare cunoscută încă din prima eră creştină. Pe cel de-al doilea timbru se regăseşte icoana „Răstignirea Domnului” aparţinînd Catedralei „Sfîntul Iosif“ din Bucureşti, Scaunul Arhiepiscopului Mitropolit de Bucureşti.

  Emisiunea este completată de un plic „prima zi”, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre, minicoala de 8 timbre + 1 vinietă, minicoala de 8 timbre (4 serii), coliţa dantelată, blocul special de 3 timbre (în produs filatelic) şi blocul special de 2 timbre + coliţa dantelată (în album filatelic).

  Pe timbrul coliţei dantelate, cu valoarea nominală de 12 lei, este ilustrată icoana „Învierea Domnului”, făcând parte din fondul iconografic al Schitului Darvari din Bucureşti. Pe manşeta coliţei este reprezentată icoana „Maica Domnului Îndurerată” ce aparţine Mănăstirii „Radu Vodă“.

    Produsele speciale ale acestei emisiuni întregesc proiectul dedicat Sfintelor Paşti.

  Albumul filatelic este realizat în tiraj limitat de 403 exemplare şi este echipat cu blocul special al emisiunii, conţinînd două timbre nedantelate şi coliţa emisiunii, precum şi plicul „prima zi” avînd ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur, ambele produse fiind numerotate de la 001 la 403.

  Mini-albumul special (cu timbru de argint), este un produs exclusiv, concept Romfilatelia, realizat într-un tiraj limitat de 353 exemplare. Timbrul din argint este replică a mărcii poştale din coliţa emisiunii şi este inserat în acest album, alături de certificatul de autenticitate şi blocul special de trei timbre (seria emisiunii alături de timbrul nedantelat al coliţei), numerotat de la 001 la 353.