Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în Municipiul Brașov, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

 

Direcția de Asistență Socială Brașov informează că au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în baza cărora consumatorii vulnerabili de energie beneficiază de ajutor pentru încălzire (pe perioada 01.11.2021-31.03.2022) şi de suplimentul pentru energie (pe întreaga perioadă a anului) pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.


Din 18 octombrie 2021 se va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere - declarație pe proprie răspundere) precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului.

 

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:


a) Între 25 lei și 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;


b) Între 50 lei și 500 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;


c) Între 32 lei și 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;


d) Procent cuprins între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.


Cuantum suplimentului pentru energie, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

 

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri


De pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, pot fi obținute informații despre:


• Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei ;
• Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

 

Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.


Pentru documentele care trebuie prezentate în copii, solicitanții sunt rugați să pregătească copii ale acestora deoarece în zonă nu există posibilitatea de copiere a documentelor.

Cererile se depun începând cu data de 18.10.2021:


-fie personal la sediul din str. Panselelor, nr. 23 în timpul programului de lucru: luni, marți, miercuri,vineri între orele 08:30-15:00 cu pauză de dezinfecție 11.30-12.00 joi între orele 8.30-17.00 cu pauze de dezinfecție 11.30-12.00 și 14.30-15.00;


-fie pe email dasbv@dasbv.ro.

 

Începând cu data de 18.10.2021 se derulează și Campania „Dar din suflet pentru seniori” cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, iar pentru respectarea restricțiilor impuse de autorități în această perioadă și evitarea unor deplasări multiple, autoritățile recomandă ca în perioada 18.10.2021-01.11.2021 să preia/depună decumentele și pentru ajutorul de încălzire cu precădere persoanele vârstnice.

Distribuirea și preluarea documentelor se va face cu respectarea tuturor regulilor impuse de autorități în această perioadă și luarea măsurilor necesare în scopul protecției, securității și sănătății beneficiarilor și angajaților.