Vârstnicii din Braşov cu venituri reduse îşi vor putea ridica în perioada 15 noiembrie – 31 decembrie 2018 tichetele valorice, acordate de Primăria Braşov.

    Pachetul cu alimente „Pentru suflet” este în cuantum de 50 lei şi se acordă sub formă de pachet cu 5 tichete sociale cu valoarea de 10 lei/ tichet, iar acestea pot fi folosite doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

   Conform Direcţiei de Servicii Sociale (DAS) Braşov, instituţie care derulează acest program, persoanele îndreptăţite să beneficieze de această formă de protecţie socială sunt pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, ce au vârsta de minim 63 ani femeile şi minim 65 ani bărbaţii (vârsta legală de pensionare) şi a căror pensie este de până la 1.000 lei inclusiv.

  „Distribuirea tichetelor sociale se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, str. Panselelor, nr. 23, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8.30 şi 15.30, iar joia între orele 8.30 şi17.00. Pentru relaţii suplimentare braşovenii ne pot contacta la numărul de telefon 0368-469995, pe adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro sau pot veni la sediul nostru”, a anunţat conducerea DAS Braşov.

    Pentru a primi bonurile valorice, vârstnicii trebuie să prezinte la DAS un dosar care să conţină mai multe acte, respectiv cuponul de pensie pentru luna anterioară sau cel din luna solicitării (în original şi copie), actul de identitate (original şi copie) şi cerere completată de beneficiar prin care se solicită acordarea tichetelor.

     Pentru persoanele nedeplasabile, pe lângă documentele amintite este nevoie şi de o împuternicire scrisă de beneficiari, pentru persoana mandatată să ridice tichetele, însoţită de documentele medicale care atestă starea medicală a vârstnicului (adeverinţă de la medicul de familie, copie bilet de ieşire din spital, copie scrisoare medicală etc), plus actul de identitate al celui care ridică bonurile valorice.