Primăria Braşov a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al municipiului Braşov.

  Astfel, braşovenii sunt aşteptaţi să facă propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normative, începând de vineri, 17 februarie şi până în 2 martie 2017.

     Potrivit proiectului, cei care încalcă prevederile Regulamentului pot fi amendaţi şi cu 2.500 de lei. 500 de lei va fi cea mai mică amendă pentru cei care murdăresc Braşovul.


 Iată ce prevede această propunere de Regulament al serviciului de salubrizare și deszăpezire în municipiului Braşov:


   Amendă pentru seringa folosită şi aruncată la gunoi

   Proiectul prevede ca pentru nerespectarea reglementărilor legale privind regimul deşeurilor medicale, amenzile să fie cuprinse între 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice (care pot produce astfel de deşeuri dacă li se administrează la domiciliu tratamente injectabile) şi cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei pentru persoane juridice.

    „Lege” şi pentru afişele de pe stâlpi sau lipite aiurea prin oraş

  Aceleaşi amenzi sunt stabilite şi pentru cei care a abandonează, îngroapă sau depozitează deşeurile de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare sau de către cei care aruncă şi/sau depozitează pe domeniul public şi privat al municipiului a deşeurilor de orice tip; scot din imobile pe trotuare (prin măturare) apele uzate, murdăresc, degradează sau distrug sau statuile, monumentele, mobilierului urban; contaminează străzile, trotuarele, parcurile, locurilor publice cu dejecţii animaliere; circulă pe străzi cu pneurile murdare; lipesc, scriu sau expun afişe în alte locuri decât zonele special destinate în acest scop; astupă gropile de scurgere de pe străzi; depozitează zăpada în amestec cu material antiderapant pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale; spală autovehiculele pe străzi, în râuri sau pe malurile acestora; blochează accesul utilizatorilor şi autovehiculelor aparţinând operatorilor de salubrizare la platformele de colectare a deşurilor; dau foc gunoaielor din platforme; mută containerele din locurile special amenajate.

 Cresc sancţiunile şi pentru gunoierii de ocazie

Amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei (persoanele fizice) şi 1.000 la 2.000 lei (persoane juridice) se aplică şi pentru depozitarea deşeurilor la alt punct de colectare decât cel la care a fost arondat conform contractului încheiat cu operatorul sau pentru executarea de lucrări de construcţii/reparaţii, fără a încheia contract cu operatorul de salubrizare pentru eliminarea deşeurilor rezultate.
Cu sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lei vor fi amendate şi persoanele fizice care scot şi/sau împrăştie gunoaiele.

 Colectarea selectivă devine obligatorie

   Tot între 500 şi 1.000 de lei (persoanele fizice) şi 1.000 la 2.000 lei (persoane juridice) vor plăti şi cei care nu aruncă „fracţiunea umedă a deşeurilor” în saci de plastic, nu colectează separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile; nu încheie contracte de salubrizare doar cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a atribuit serviciul (în gestiune directă sau în gestiune delegată) sau nu îndepărtează zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc.

    Pentru ce pot fi amendaţi operatorii

 În schimb, cu sume cuprinse între 1.500 la 2.500 va fi amendat operatorul care nu anunţă primăria despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. De asemenea, aceleaşi amenzi vor fi aplicate de operatori dacă nu deţin toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate (din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii), dacă nu folosesc traseele cele mai scurte; dacă abandonează deşeuri pe traseu şi nu le ridică în totalitate sau dacă nu informează populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de prevenire a generării deşeurilor.

..................................................................

   Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare al municipiului Braşov va fi în dezbatere publică, până în 2 martie 2017

  Consultarea publică, se arată într-un comunicat al Primăriei Braşov, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Oricine poate trimite recomandări.

   Propunerile se pot face prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Joi, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00, Vineri, 8.00-13.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro . Propunerile pot fi transmise în perioada 17 februarie – 2 martie 2017.


  Primăria precizează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, normele din Regulamentul de Salubrizare şi Deszăpezire al municipiului Braşov preluate din Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nu pot fi modificate, deoarece un ordin al unei autorităţi naţionale nu poate fi modificat printr-o hotărâre de Consiliu Local.