„Parcaţi maşina şi continuaţi călătoria cu autobuzul!” Aceasta este recomandarea autorităţilor locale din Brașov.


   Primăria Braşov a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice „Park and Ride” (parchează şi călătoreşte).

  Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro.

 Propunerile pot fi transmise în perioada 18 decembrie 2018 - 11 ianuarie 2019.

   În raportul de specialitate al proiectului de hotărâre, care va fi votat în una din primele şedinţe ale Consiliului Local de anul viitor, se arată că, pe raza municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport deţine terminale modernizate cu cofinaţare europeană, în staţiile Poienelor, Saturn, Triaj şi Rulmentul, în cadrul cărora s-au amenajat deopotrivă şi locuri de parcare.

  „Pentru evitarea supraaglomerării căilor rutiere şi totodată reducerea nivelului de poluare în municipiul Braşov, aceste amenajări se impun a fi exploatate şi utilizate pe conceptul «Park and Ride». Acest principiu presupune ca utilizatorul (conducătorul de autovehicul), după parcarea autoturismului, să-şi continue călătoria cu mijloacele de transport în comun dacă deţine abonament de călătorie valabil emis de RATBV”, este specificat în documentul citat.

    Exploatarea parcărilor pe conceptul „Park and Ride”, din staţiile amintite, are ca principale beneficii evitarea supraaglomerării căilor de circulaţie rutiere şi reducerea nivelului de poluare, prin încurajarea şi motivarea conducătorilor auto pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun.

   Un capitol din Raportul de specialitate prezintă dreptul de a parca prin obţinerea abonamentului de călătorie şi asumarea prevederilor Regulamentului de către conducătorii auto, acces permis doar pentru autovehiculele ce nu depăşesc lungimea de 5 metri. De asemenea, vor fi interzise la parcare utilajele agricole, vehiculele industriale, rulotele, semiremorcile, autoutilitarele, cu lungime mai mare de 5 m, prevedere similară prevăzută şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov.

    Edilii mai propun şi câteva norme privind circulaţia autovehiculelor, în sensul stabilirii unor reguli de conduită pentru conducătorii auto, astfel încât circulaţia auto şi pietonală să se desfăşoare în condiţii depline de siguranţă şi fluidizare a traficului.

    În Regulamentul aflat în dezbatere sunt trecute atât modalitatea de eliberare a abonamentelor şi tarifele, cât şi sancţiunile care se pot aplica în cazul încălcării de către conducătorii auto a prevederilor documentului, ultimele pentru descurajarea faptelor şi acţiunilor care ar avea ca rezultat accidente, blocaje sau care ar pune în pericol siguranţa şoferilor şi a pietonilor deopotrivă.