450 de studenţi vor face practică în instituţiile publice din Braşov. Asta în urma semnării mai multor protocoale între Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, Universitatea Transilvania şi 19 instituţii deconcentrate. Parteneriatul a fost realizat pentru a facilita accesul studenţilor la informaţii, care să îi ajute să plece de pe băncile şcolii cu un bagaj bogat de cunoştinţe practice.„ Am încheiat un protocol cu 19 instituţii deconcentrate din subordinea Prefecturii pentru ca un număr de 452 de studenţi din Braşov să poate să efectueze orele de practică, în funcţie de domeniul de activitate şi de specificul fiecărei instituţii în parte. Practica în instituţiile publice îi va ajuta, cu siguranţă, pe studenţi în momentul absolvirii facultăţilor” a spus Ciprian Băncilă, prefectul judeţului Braşov. „ Cred că este o bună oportunitate atât pentru colegii din domeniul ştiinţelor socio-umane, cât şi pentru cei din domeniul tehnic, în cazul unor instituţii, pentru a-şi desfăşura activitatea de practică. Cred că ar trebui să facem încă un pas, acela de a avea cât mai multe lucrări de finalizare a studiilor, care să adreseze problemele reale ale acestor instituţii, astfel putem să ne implicăm activ în sprijinirea instituţiilor din Braşov”, a spus prof. univ. dr. ing Ioan Vasile Abrudan, rectorul UniversităţiiTransilvania Braşov. Printre cele 19 instituţii braşovene, care au semnat acest protocol iniţiat de Instituţia Prefectului judeţul Braşov, se numără şi Direcţia Fiscală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură. Studenţii vor începe orele de practică din luna iulie.