Apropierea startului oficial al campaniei electorale așeazā ușor, ușor, apele învolburate ale politicii sācelene. Desemnarea lui Lucian Pascu drept candidat al liberalilor sāceleni în cursa pentru Primārie i-a supārat pe unii dintre colegii mai “copți” în ale jocului politic, care au decis sā-și încerce norocul în alte tabere și sā jure, rapid și fără remușcări, credință altor doctrine, mai generoase, aparent, cu ei în posturi și contracte viitoare. „Am fācut sport de echipā și de acolo am învāțat sā lupt mereu în spirit fair-play. Sportul m-a învāțat cā în momentele grele este extrem de important ca o echipā sā fie unitā. O echipā în care fiecare sā poatā conta pe celālalt. E important sā știi sā pierzi, dar și sā poți lupta pentru a transforma o înfrângere în victorie",spune Pascu.
  • Curāțenie de primāvarā
Așa se face cā la conducerea filialei sācelene a PNL se aflā acum o echipā mult întineritā, care îl are în frunte pe Lucian Pascu - președinte interimar și pe Cristian Popa - secretar general. Liberalii saceleni afirmă cā simt aceastā reașezare ca pe un câștig al echipei, pentru că, daca tot vor să facă curățenie la Sācele, este important să înceapā în propria „ogradā”. „Cred ca în politică trebuie să dovedești consecvență și demnitate în orice împrejurare. Am făcut curăţenie! În ultimii ani am ascultat cu atenţie vocea oamenilor neimplicaţi politic. Toți, inclusiv săcelenii, au cerut partidelor politice oameni curaţi, tineri, reprezentanţi ai noii generaţii, care să ducă o altfel de luptă pentru buna administrare a localităţilor în care trăiesc",consideră noul președinte interimar. 
  • Ce ar fi dacā? 
O voce a sācelenilor care continuā sā fie ascultatā prin programul "Ce ar fi dacā?", un program cu care echipa lui Pascu și-a fācut intrarea pe marea scenā a politicii brașovene. Un program de consultare a populației și o analizā a posibilitāților de rezolvare a problemelor oamenilor! Pentru cā la Sācele sunt încā probleme majore de infrastructurā. Sunt încā strāzi desfundate și neluminate. Sunt mii de oameni care trăiesc încā în bordeie. Pentru cā asistența medicalā și transportul au deficiențe uriașe. Pentru cā și programele europene, și potențialii investitori, și urmașii mocanilor de altădată, mai tineri sau mai bātrâni, așteaptā la Primārie un edil-manager de tip nou. 
Rămas sā „joace” cu o echipā primenitā la PNL Sacele, Lucian Pascu simte, în egalā māsurā, mândria și responsabilitatea unei misiuni deloc ușoare. „Sunt onorat sā reprezint liberalii într-o competiție care să aducā, la final, un unic și mare câștigātor - un Sācele întinerit și prosper”. În prag de Paște, Lucian Pascu și echipa lui așteaptā lângā sāceleni lumina sārbātorii și a bucuriei. Pe care promit sā o vegheze sā nu se stingā!