Pentru a beneficia de reducerea de 50% a tarifului de călătorie, pensionarii vor trebui să utilizeze obligatoriu carduri, eliberate doar celor care au domiciliu în Braşov.

  De la 1 septembrie 2018, titlurile de călătorie RATBV pentru pensionari şi persoane vârstnice se vor vinde exclusiv pe carduri de plastic personalizate.

   La ora actuală titlurile de călătorie pentru pensionari se comercializează atât pe bilete de hârtie, cât şi pe carduri electronice.

   „Noul sistem va permite o mai bună repartizare a resurselor societăţii, deoarece validările cardurilor vor oferi informaţii importante despre gradul de încărcare al mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie şi despre fluxurile de călători din oraş. De precizat este faptul că trecerea treptată a vânzării tuturor titlurilor de călătorie pe carduri de transport a fost o măsură anunţată şi asumată încă din anul 2015, iar RATBV SA a lăsat clienţilor săi o perioadă suficient de lungă pentru familiarizarea cu sistemul electronic de validare a călătoriilor. Preţul efectiv al unei călătorii pentru pensionari sau persoane vârstnice rămâne tot la nivelul de 1 leu/călătorie/50 de minute”, au explicat reprezentanţii RATBV.

  Cei care au „stocuri” de bilete clasice le vor putea utiliza în continuare, până le termină.


    Cardul e personalizat și exclude pensionarii „în tranzit”.

 Eliminarea biletelor de hârtie exclude orice posibilitate ca pensionarii care nu au buletin de Braşov să-şi mai cumpere „bilet de pensionar” cu reducere de 50%.

  Astfel, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 606/22 decembrie 2016, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 417/25.07.2018, continuă să beneficieze de călătorii reduse cu 50% faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de călătorii încărcate pe cardul de transport eliberat de RATBV SA, pe toate liniile de transport (inclusiv linia 20), persoanele vârstnice care au împlinit 65 de ani şi pensionarii, indiferent de vârstă, cuantumul sau categoria pensiei, care au domiciliul în municipiul Braşov.

  Cardul de transport personalizat şi netransmisibil se va acorda după prezentarea buletinului/cărţii de identitate (în cazul persoanelor care au împlinit 65 de ani) sau a buletinului/cărţii de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară, în original (în cazul pensionarilor cu vârsta sub 65 de ani).

    Trebuie menţionat faptul că orice modificare a condiţiilor iniţiale de acordare a cardului de transport se va comunica de către persoanele beneficiare, în termen de 30 de zile de la data apariţiei schimbărilor, la centrele de vânzare RATBV SA, în vederea scanării documentelor valabile.   Primul card este gratuit. Dacă îl pierzi, te costă 3 lei înlocuirea lui.

  „Încărcarea cardului de transport se va realiza după achitarea contravalorii a două călătorii cu 50% reducere (tarif total de 2 lei) pentru traseele din municipiu, respectiv după achitarea contravalorii unei călătorii cu 50 % reducere (tarif de 2,50 lei) pentru traseul liniei 20. Posesorii acestui tip de card vor putea circula pe baza cardului, a cărui validare este obligatorie la fiecare urcare în mijloacele de transport, având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi, atunci când este cazul, cuponul de pensie în original”, au mai spus oficialii RATBV.

  Emiterea iniţială a cardurilor personalizate este gratuită, însă în cazul pierderii, furtului sau distrugerii se poate solicita un nou card doar după achitarea taxei aferente, în valoare de 3 lei.