In luna februarie somerii brasoveni pot urma gratuit cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: operator introducere validare si prelucrare date, contabil, montator pereti si plafoane din gips-carton, tehnician masor si camerista.
Perioada in care vor incepe cele 5 cursuri de formare profesionala este:
21 - 27 februarie 2014, astfel:
21 februarie -contabil si camerista,
25 februarie - operator introducere, validare si prelucrare date,
26 februarie - montator pereti si plafoane din gips-carton,
27 februarie - tehnician masor.

Studiile necesare in vederea participarii la unul din cursurile de formare profesionala sunt:
liceul pentru cursurile de operator introducere, validare si prelucrare date si tehnician masor,
liceul cu diploma de bacalaureat pentru cursul de contabil
si studii minime obligatorii pentru cursurile de  montator pereti si plafoane din gips-carton si camerista.

Durata cursurilor este de 2 luni pentru cursurile de operator introducere, validare si prelucrare date, contabil si tehnician masor,  3 luni pentru cursul de camerista, 6 luni pentru cursul cursurile de  montator pereti si plafoane din gips-carton.
Cursurile sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:
-actul de identitate, în original şi copie;
-certificat de naştere, în original şi copie;
-actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
-actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice ;
-cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
-recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.
Detalii la AJOFM BRASOV Strada Lunga nr. 1 A,
Tel: 0268416.879,0268411.960,0268419.081
office@ajofm-bv.ro
www.ajofm-bv.ro