Agent de securitate, bucătar, contabil, cosmetician, lucrător în comerţ, inspector/referent resurse umane şi sudor. Sunt cele şapte cursuri de recalificare profesională la care pot participa, în luna februarie, şomerii braşoveni.

    Cursurile vor începe în perioada 24 – 28 februarie 2020.

   Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursurile de contabil şi inspector/referent resurse umane – liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru cursul de cosmetician – liceu, pentru cursurile de agent de securitate şi sudor - studii minime obligatorii, iar pentru cursurile de bucătar şi lucrător în comerţ - învăţământ gimnazial.

  Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Braşov, atât pentru şomeri indemnizaţi, cât şi neindemnizaţi, iar durata cursului variază între 2 şi 9 luni, conform specificului meseriei.

    Pentru înscriere, şomerii trebuie să alcătuiască un dosar, care să cuprindă, în original şi copie, mai multe documente : actul de identitate, certificat de naştere, actele de studii eliberate în condiţiile legii, actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice . De asemenea, mai este nevoie de o cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament, precum şi de o recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul Agenţiei.

   Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Braşov, str. Lungă, nr. 1A, cam. 8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.