Agent de securitate, bucătar, contabil, cosmetician, lucrător în comerţ, manager proiect şi sudor. Sunt cele 7 cursuri de recalificare, la care se pot înscrie, în această lună, şomerii braşoveni. Perioada preconizată pentru începerea acestor 7 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 27 – 30 ianuarie 2020.

   Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul de manager proiect - studii superioare, pentru cursul de contabil – liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru cursul de cosmetician – liceu, pentru cursurile de agent de securitate şi sudor - studii minime obligatorii, iar pentru cursurile de bucătar şi lucrător în comerţ - învăţământ gimnazial.

    Cursurile sunt organizate gratuit pentru şomerii braşoveni, înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, atât şomeri indemnizaţi, cât şi neindemnizaţi, iar durata lor variază între 2 şi 9 luni, conform specificului meseriei.

 Pentru înscriere, este nevoie ca solicitanţii să întocmească un dosar, cu mai multe documente, în original şi copie, precum : actul de identitate, certificat de naştere, actele de studii eliberate în condiţiile legii, actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

     De asemenea, mai este nevoie să completeze o cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament şi să aibă o recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul Agenţiei.

   Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Braşov, str. Lungă, nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.