În perioada 22 – 27 februarie 2018 încep opt cursuri de formare profesională ce se adresează șomerilor.

    Șomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: casier, coafor, confecționer-asamblor articole din textile, cosmetician, inspector (refent) resurse umane, operator introducere - validare și prelucrare date, ospătar și recepționer hotel.

    Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: liceul pentru cursurile de cosmetician și recepționer hotel; liceul cu diploma de bacalaureat pentru cursul de inspector (referent) resurse umane și studii minime obligatorii pentru cursurile de: casier, coafor, confecționer-asamblor articole din textile, opertor introducere, validare si prelucrare date, ospătar.

  Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) iar durata cursului variaza intre 2 si 9 luni conform specificului meseriei.

   Documentele necesare inscrierii la un program de formare profesionala sunt următoarele:

-actul de identitate, în original şi copie;
-certificat de naştere, în original şi copie;
-actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
-actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
-cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament;
-recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

    Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brașov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.