Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează, începînd cu data de 20 octombrie, Cursul „Agent de turism - ghid“, care permite debutanţilor în domeniul turismului să se iniţieze într-o profesie ofertantă, flexibilă şi interesantă, iar celor care au deja experienţă în domeniu completarea cunoştinţelor şi abilităţilor precum şi recunoaşterea legală a calificării lor. Programul de formare profesională se organizează în două variante: „Agent de turism - ghid, iniţiere“ şi „Agent de turism - ghid, calificare“. În urma absolvirii cursurilor, absolvenţii se pot angaja ca şi ghid de turism sau agent de turism specializat. Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vîrstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.