Taxa auto nu se restituie automat, ci in urma chemării autoritarilor in instanță. Curtea de Justiție a UE (CJUE) a stabilit că taxa de poluare contravine reglementarilor europene, iar contribuabilii români nu pot fi obligați să o achite  pentru o mașină achiziționată din UE, deoarece România este stat membru, scrie stiri.com.ro. În consecință, persoanele care au plătit taxa pot cere restituirea banilor în instanță. Ei trebuie sa depună, în acest scop, mai multe acte doveditoare .

Documente necesare
Contribuabilii vor depune în instanță următoarele documente:
-         cartea de identitate a mașinii in copie, cu prezentarea originalului în instanță, pentru conformitate;
-         contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului;
-         decizia de impunere a plății taxei de poluare, eliberată de Administrația Financiara competenta;
-         dovada plății taxei de poluare.

Daca persoanele care au achitat taxa nu mai au o copie de pe chitanța fiscala, ei se pot adresa organului fiscal la care au plătit taxa, care le va elibera o copie de pe documentul de plată. Avocații  recomanda ca, în cazul autovehiculelor achiziționate în sistem leasing, sa fie  încheiată o convenție de cesiune de creanța litigioasa, deoarece contribuabilul care a achitat taxa este locatorul, nu utilizatorul. Este însă suficientă și o procura din partea societății de leasing, prin care aceasta mandatează utilizatorul sa întreprindă toate demersurile necesare  pentru recuperarea taxei.
 

ARTICOLUL INTEGRAL PE: stiri.com.ro