Inițiativa aparține Fundației Mihai Eminescu Trust , patronată de Prințul Charles!

  40 de elevi din satele transilvănene Viscri, Archita, Mălâncrav și Alma Vii vor beneficia de o excursie placută. Copiii vor fi duși la Teatrul Național ca să vadă un spectacol, în cadrul proiectului „CREARTE – Educaţie cultural-artistică pentru comunități marginalizate”, derulat de Fundația Mihai Eminescu Trust (MET), patronată de Prințul Charles.

    Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici „Alma Mater Castrum Sex” Sighişoara şi Asociaţia „TACT – Sighişoara 2010” și se desfășoară pe o perioadă de 4 luni (între 15 iulie – 15 noiembrie 2018).

  CREARTE este finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), iar sloganul proiectului sugerează exact scopul său „Cultura ne unește”.

  CREARTE este un proiect de educaţie culturală non-formală ce are drept scop dezvoltarea durabilă a patru comunităţi rurale marginalizate cultural din zona centrală a Transilvaniei, prin conştientizarea locuitorilor din comunitățile rurale marginalizate cultural din România, asupra importanţei educaţiei cultural-artistice.

   Satele incluse în proiect sunt Alma Vii (comuna Moşna, judeţul Sibiu), Archita (comuna Vânători, judeţul Mureş), Mălâncrav (comuna Laslea, judeţul Sibiu) și Viscri (comuna Buneşti, judeţul Braşov).

  În urma acestui demers educativ, se dorește ca tinerele generații ce trăiesc în aceste localități să înțeleagă mai bine și să conștientizeze importanţa educaţiei cultural-artistice pentru comunitatea locală.

    Proiectul include organizarea de ateliere interactive, a unei tabere de creație artistică, precum și vizionarea unei piese de teatru pentru copii într-un teatru național.

 Astfel școlarii vor ieși din „zona de confort” a comunităţii din sat, având ocazia să experimenteze și să interacționeze cu actul de cultură dintr-un oraș mare.

 Pe lângă cei 40 de copii și 100 de adulți implicați direct, vor mai participa 4 profesori coordonatori locali, 3 artişti și 4 meșteșugari.

  Calendarul de activități al proiectului este gândit să răspundă obiectivelor prpuse și include evenimente în fiecare dintre comunitățile cuprinse în proiect.

  Programul „CREARTE” până în luna noiembrie 2018:

2 august 2018 – atelier meșteșugăresc în Archita

20-24 august 2018 – ateliere meșteșugărești în Alma Vii, Mălâncrav și Viscri

27 august 2018 – 1 septembrie – tabăra de creație din Mălâncrav

1 – 10 septembrie 2018 – atelier de arte vizuale în Archita, Alma Vii, Mălâncrav și Viscri

15 Septembrie – 15 noiembrie 2018– prezentarea spectacolului creat în comunitățile din Archita, Alma Vii, Mălâncrav și Viscri

15 octombrie – 15 noiembrie 2018– vizită de studiu cu toți copiii la un Teatru Național.


  Activităţile propuse acordă o atenţie specială grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi, iar metodele folosite încurajează dialogul şi interacţiunea între participanţi, fiind o cale eficientă de a diminua preconcepţiile şi de a promova toleranţa.

  Atelierele vor fi coordonate de către echipa Fundației Mihai Eminescu Trust împreună partenerii lor cu experienţă în domeniu şi în interacțiunea cu copii.

     Atelierele educaţionale, creative și artistice urmăresc stimularea expresivităţii şi a creativităţii copiilor, contribuind totodată şi la dezvoltarea abilităţilor de conviețuire în comunitate, copiii devenind mai deschişi să lucreze în echipă. Atelierele au ca și tematici literatura și interpretarea, meșteșugurile, arhitectura și artele vizuale și vor pune accentul și pe formarea simţului estetic, pentru ca aceşti copii să perceapă frumosul şi valoarea mediului în care trăiesc.

     Fundația Mihai Eminescu Trust este o organizație non-profit cu 20 de ani de experiență în revigorarea și dezvoltarea comunităților din Transilvania și Maramureș.