Cele 39 de căsuţe de la Târgul de Crăciun din Piaţa Sfatului sunt la mare căutare anul acesta, Primăria Braşov anunţând că până în 6 noiembrie (când a fost termenul limită de depunere a dosarelor), au fost înregistrate 74 de solicitări.

    Cea mai mare concurenţă este pentru cele 4 căsuţe de băuturi calde, fiind depuse 18 cereri (adică 4,5 comercianţi pe loc).

    De asemenea, la Primărie au fost înregistrate 39 de solicitări pentru cele 20 de căsuţe de produse alimentare şi 18 cereri pentru cele 15 căsuţe unde se pot comercializa produse meşteşugăreşti şi de artizanat.

  „Până în data de 9 noiembrie 2018 vor fi verificate dosarele din punct de vedere al documentelor depuse. După publicarea listei cu dosarele eligibile, comisia va stabili punctajul pentru fiecare agent economic, conform criteriilor din instrucţiuni (sediul agentului economic; tipul de activitate, dacă este producător sau comerciant; implicarea în decorarea căsuţei, originalitatea vestimentaţiei şi evenimentele organizate în cadrul târgului)”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Braşov.

    Cum se vor atribui căsuţele:

  Anul acesta Primăria nu mai organizează licitaţie pentru ocuparea căsuțelor din Târgul de Crăciun din Piața Sfatului. Pentru atribuirea spaţiilor comerciale se vor aplica mai multe criterii de departajare.

 Evaluarea se va face în două etape.

 În prima fază se va verifica dacă documentele sunt în regulă. Ulterior se va trece la evaluarea ofertelor, în baza criteriilor stabilite de municipalitate.

  Un prim criteriu de selecţie, cu o pondere de 40 %, este locul de desfăşurare a activităţii. Astfel, dacă solicitantul este din municipiul Braşov, va primi 10 puncte, iar dacă este dintr-o localitate din judeţ, va primi 5 puncte. De asemenea, dacă solicitantul este producător va primi 10 puncte, iar dacă este doar comerciant nu va primi nici un punct. Acest criteriu de selecţie are o pondere de 30% în evaluarea finală.

  Cel de-al treilea criteriu de selecţie, cu o pondere de 30%, este implicarea în imaginea târgului. Mai exact, dacă solicitanţii îşi decorează căsuţa sau dacă se îmbracă într-un costum popular vor primi 10 puncte. De asemenea, dacă organizează evenimente în cadrul târgului (concerte, ateliere sau alte acţiuni) solicitantul va primi 20 de puncte.

   Căsuţele se vor repartiza în ordinea descrescătoare a punctajelor. Cei care vor avea cele mai multe puncte, vor fi primii care vor alege căsuţele. În cazul în care vor fi mai mulţi cu 0 puncte, departajarea se va face în funcţie de experienţă, prioritate având cei care au participat la ediţiile trecute ale Târgului de Crăciun din Braşov.

  În data de 16 noiembrie 2018, comisia de evaluare va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro şi la avizierul instituţiei lista dosarelor declarate admise. Contestaţiile se vor depune în data de 19 noiembrie, tot la Centrul de Informare pentru Cetăţeni - masa 4 sau 5, iar în data de 21 noiembrie, comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro şi la avizierul instituţiei, rezultatul în urma analizării acestora. În data de 22 noiembrie, ora 10.00, se vor repartiza căsuţele din Piaţa Sfatului în funcţie de punctajul obţinut în urma analizării dosarelor.

     Târgul de Crăciun se va deschide în 1 decembrie 2018 şi se va închide în 13 ianuarie 2019. Fiecare căsuţă are aproximativ 9 metri pătraţi, iar taxa de ocupare a domeniului public este de 3 lei/mp. Pe lângă această taxă, comercianţii vor plăti şi chiria pentru căsuţe.