Sânpetru, Budila şi Poiana Mărului şi-au pregătit deja proiectele.

   Reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Braşov au anunţat, că mai multe comune din Braşov, printre care se numără Sânpetru, Budila sau Poiana Mărului, vor depune proiecte în cadrul Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul PNDR 2014 – 2020.

  Prin această submăsură se finanţează modernizarea infrastructurii rutiere de interes local, precum şi cea de apă/canal, infrastructura educaţională şi cea socială.

    Programul, pentru care abia s-a lansat „Ghidul solicitantului”, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală şi la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. Beneficiari vor fi comunele şi asociaţiile acestora, precum şi ONG-urile.

  Prin acest program se vor finanţa construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă în localităţi rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 locuitori, construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată în localităţi rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 de locuitori, precum şi construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local.

  De asemenea, se vor acorda bani pentru înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, extinderea şi modernizarea (inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol, precum şi înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor precum şi a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

    Sprijinul public nerambursabil este în cuantum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale care sunt negeneratoare de venit, cu o valoarea de până la 4 milioane euro.

     Astfel, se poate acorda un milion de euro de comună pentru investiţii care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată), 2,5 milioane de euro de comună pentru investiţii care vizează înfiinţarea infrastructurii de apă şi apă uzată sau 1,5 milioane de euro pentru extinderea acestei infrastructuri.

  4 milioane de euro se acordă pentru proiectele colective – asociaţii formate din mai multe comune – acestea trebuiond să vizeze mai multe localităţi, în timp ce pentru proiectele de infrastructură educaţională sau socială se acordă maxim 500.000 de euro.

  În ceea ce priveşte ONG-urile, proiectele acestora vor fi finanţate în proporţie de 80%, din totalul cheltuielilor eligibile, iar suma nu va depăşi 200.000 euro, pentru proiectele de infrastructură educaţională/socială.