Ministerul Educaţiei a modificat conţinutul carnetului de elev. Măsura a fost comunicată recent.

   Conform noilor modificări, din acest an şcolar, înscrierea CNP-ului în carnetul de elev este obligatorie pentru cei care vor să beneficieze de călătoriile gratuite, respectiv de cele reduse la jumătate de preţ, la transport intern feroviar.

 Schimbarea vine în urma HG 42/2017, potrivit căreia din acest an şcolar „eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului”.

    Pentru ca elevii să poată beneficia de facilitațile de transport intern feroviar, Ministerul Educației Naționale a modificat conținutul carnetelor de elev astfel încât pe acestea să apară trecută rubrica aferentă codului numeric personal al elevului.