Nivelul mediu pe o gospodărie al cheltuielilor pentru cumpărarea de alimente şi băuturi consumate a fost în Regiunea Centru în trimestrul al doilea de 536,88 de lei, pentru mărfuri nealimentare a fost de 484,53 de lei, iar pentru plata serviciilor de 428,22 lei, toate peste media naţională.
Consumul reprezintă şi în Regiunea de Dezvoltare Centru în trimestrul al doilea principala destinaţie a cheltuielilor totale ale gospodăriilor, potrivit unui al Direcţiei Regionale de Statistică (DRS) Alba.
Astfel, nivelul mediu pe o gospodărie a cheltuielilor pentru cumpărarea de alimente şi băuturi consumate a fost de 536,88 lei, media naţională fiind de 518,96 lei, pentru mărfuri nealimentare de 484,53 lei, media naţională înregistrând 452,50 lei, iar pentru plata serviciilor de 428,22 lei, de asemene peste media naţională (387,29 lei).
Regiunea de Dezvoltare Centru a înregistrat zilnic un consum alimentar mediu pe o persoană de 2.258 calorii (2.408 pe ţară), 74,9 grame protide, 80,8 grame lipide şi 280 grame glucide.
    Consumurile medii lunare ale principalelor produse pe o persoană în Regiunea Centru au fost de 8,567 kilograme de pâine şi produse de franzelărie, 3,999 kilograme carne şi preparate din carne, 6,002 litri de lapte, 3,047 kilograme de cartofi, 6,402 kilograme de legume şi conserve din legume şi 2,741 kilograme de fructe. De subliniat că la toate produsele menţionate, consumurile medii lunare pe o persoană se situează sub media pe ţară.
În trimestrul al II-lea, veniturile totale ale populaţiei din Regiunea Centru au fost de 2.544,1 lei pe o gospodărie (2.396,1 lei la nivel naţional) şi 888,7 lei pe o persoană (832,9 lei la nivel naţional).
Veniturile băneşti din Regiunea de Dezvoltare Centru în trimestrul al doilea au fost de 2.168,64 lei lunar pe o gospodărie (2.011,95 lei la nivel de ţară). Analizând pe destinaţii cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie realizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, în trimestrul al II-lea, se constată că din totalul de 2.284,70 lei , 85,74% au fost cheltuieli băneşti, iar 14,26% au reprezentat contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii. Din Regiunea Centru fac parte judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.