Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va lansa la începutul săptămânii viitoare un nou apel de proiecte, destinat microîntreprinderilor. Acestea pot accesa între 25.000 şi 200.000 de euro.

    În 6 mai 2019 va fi publicat ghidul specific, după care perioada de depunere a proiectelor va fi între 8 iulie şi 8 noiembrie 2019, doar prin MySMIS.

   „Se va lansa pe data de 6 mai 2019, practic, cel mai important program de finanţare a microîntreprinderilor, cu fonduri europene. Este vorba de Programul Operaţional Regional 2.1A, care acordă finanţări între 25.000 şi 200.000 de euro companiilor care activează în domeniul producţiei sau serviciilor. Rata de cofinanţare este mică în acest caz, de 10%.

  Ce pot cumpăra firmele care se încadrează în această categorie de microîntreprinderi? Pot cumpăra echipamente necesare procesului de producţie, pot investi în modernizarea spaţiilor de producţie şi de asemenea, sunt eligibile cheltuielile cu promovarea, consultanţa şi auditul”, a precizat Cosmin Roşia, director CCI Braşov.

    Activităţile propuse în proiect trebuie să fie realizate în mediul urban şi să vizeze domenii de activitate eligibile.

    Contribuţia programului este de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiţiei.

      Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine direct de la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov.