Prof. dr. Dumitru Cezar Boghici, directorul Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, face precizări, prin intermediul unui comunicat, în legătură cu regulamentul care impune elevilor din clasele de gimnaziu obţinerea unor medii minime pentru a continua şcolarizarea în acel liceu. Situaţie care se regăseşte şi la CN „Dr. Ioan Meşotă” şi la CN de Informatică „Grigore Moisil” din Braşov.

   Regulamentul Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” prevede la art. 71, alin. 6, pct. 6.6, litera a că elevii claselor de gimnaziu, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50 şi mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00, trebuie să se transfere la altă şcoală.

   „Părinţii îşi asumă, încă din momentul înscrierii elevilor la testarea în vederea admiterii în clasa a V-a, prevederile Regulamentului Colegiului, inclusiv conţinutul articolului 71”, subliniază directorul, fără a spune în ce măsură Regulamentul este în acord cu Legea Educaţiei Naţionale.

  „Prevederea din respectivul articol a fost introdusă în urmă cu 18 ani în Regulamentul Colegiului şi de fiecare dată când Regulamentul a suferit modificări, au fost consultaţi elevii, părinţii şi profesorii, parcurgându-se toate etapele procedurale. Nu a existat nicio situaţie în care această prevedere să fi fost contestată de către cei implicaţi în procesul educaţional. Prevederea a fost introdusă pentru menţinerea calităţii educaţionale în Colegiu şi nu a vizat în niciun moment şi sub nicio formă eliminarea din şcoală a elevilor care întâmpinau dificultăţi în procesele de învăţare. Menţinerea articolului în Regulament a reprezentat o bază pentru obţinerea unor rezultate deosebite la concursurile şcolare şi la examenele naţionale.

     Cadrul educaţional construit în Colegiul nostru permite formarea deplină a elevilor noştri; ca exemplu în acest sens, menţionăm faptul că dintre elevii de gimnaziu, în ultimii şase ani, trei au devenit şefi de promoţie ai Colegiului la finalul studiilor liceale”, menţionează prof. Boghici.

 Directorul precizează că elevii care se află în situaţia de a nu fi obţinut mediile respective pot susţine, potrivit aceluiaşi Regulament (art. 71, alin. 5, pct. 5.1, lit. e şi alin. 6, pct. 6.6, lit. b), o reevaluare a cunoştinţelor, înaintea începerii noului an şcolar, în urma căreia, dacă obţin rezultate bune, îşi continuă studiile în CN „Andrei Şaguna”.

   „Elevii care au fost afectaţi de această prevedere reprezintă un număr redus raportat la populaţia şcolară vizată. De exemplu, în ultimii şase ani şcolari, din totalul de 790 de elevi de gimnaziu, 29 de elevi s-au aflat sub incidenţa acestei prevederi, 26 dintre aceştia promovând în urma reevaluării şi rămânând elevi ai Colegiului, iar la final numai trei elevi transferându-se în urma respectivei prevederi, după parcurgerea etapelor prevăzute în Regulament”, a argumentat directorul de la „Şaguna”.

 Punctul acestuia de vedere este susţinut, cu argumente similare, de către Asociaţia de Părinţi „Ioan Popazu”, prin vocea vicepreşedintei, Ioana Manta.

    Părinţii susţin că prevederea privind mediile mari a ajutat la menţinerea calităţii educaţiei în colegiu şi că foarte puţini elevi au fost în situaţia să aibă medii sub 8 la matematică şi la limba română.

    „Prevederea ca elevii de gimnaziu ai Colegiului să aibă medii de minim opt la Limba şi literatura română şi la Matematică a fost introdusă în Regulamentul şcolii ca o modalitate suplimentară de motivare a elevilor şi din dorinţa de a încuraja performanţa. Clasa de gimnaziu a Colegiului a fost gândită ca o clasă de performanţă, unde elevii sunt selectaţi în urma unei testări riguroase. Atât elevii care învaţă aici, cât şi părinţii lor, îşi doresc menţinerea unui nivel ridicat pe întreg parcursul gimnaziului. Elevii de clasa a patra şi părinţii lor au fost informaţi despre criteriile de admitere şi despre prevederile Regulamentului şi au decis să participe la examen, semnând un acord în acest sens. Dacă ar fi considerat că această prevedere lezează în vreun fel drepturile lor, ar fi putut să opteze pentru continuarea studiilor într-o altă şcoală.

   Considerăm că de-a lungul anilor această prevedere a ajutat la menţinerea calităţii educaţiei în Colegiul nostru. Foarte puţini elevi au fost în situaţia de a avea medii sub opt la una dintre cele două materii, majoritatea elevilor Colegiului având medii de nouă şi de zece. O analiză a mediilor înregistrate şi a rezultatelor obţinute la concursurile şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, dar şi la examenele naţionale, poate să confirme acest lucru. Dar şi acei elevi care, din motive independente de şcoală, au fost în situaţia de a avea una sau ambele medii sub 8 au fost sprijiniţi. În plus, Regulamentul prevede ca aceşti elevi să aibă posibilitatea de a susţine o testare în toamnă, care în aproape toate cazurile s-a finalizat cu rezultate bune.

    Nu putem vorbi despre un învăţământ de elită dacă nu cerem menţinerea unor standarde ridicate, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Elevii de gimnaziu nu sunt traumatizaţi de regulament, de cele mai multe ori ei alegând să urmeze şi liceul aici.

   Asociaţia de Părinţi «Ioan Popazu» susţine ca această prevedere a fost şi este în sprijinul unui învăţământ performant, menţinând standardele liceului nostru de şcoală de elită în învăţământul braşovean”.