RATBV va începe de luni, 7 august, încărcarea cardurilor cu cele 15 călătorii gratuite acordate lunar pensionarilor al căror venit este sub 1.200 de lei/lună.

Beneficiarilor acestei Hotărâri a Consiliului Local Braşov li se vor acorda câte 30 de călătorii, respectiv drepturile aferente lunilor august şi septembrie.

Încărcarea cardurilor de călătorie se va face după prezentarea cuponului de pensie, în original, pentru luna iulie 2017, a cărţii sau buletinului de identitate, în original, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere cu privire la nivelul veniturilor lunare.

Până la 1 iulie, de 15 bilete de călătorie gratuite pe lună beneficiau doar pensionarii cu venituri sub 1.000 de lei lunar.