Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea de site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna aprilie 2013.
    În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, calendarul lunii aprilie  impune următoarele termene:

30 aprilie  este ultima zi pentru:

-    depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2012 de către societăţile cooperatiste, asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial
[art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi OMFP nr. 40/2013]
-    depunerea formularului 120 "Decont privind accizele" de către operatorii economici plătitori de accize.
[art. 219 Cod Fiscal, OPANAF nr. 1950/2012]
-    depunerea formularului 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă", de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă.
[art. 219 Cod Fiscal, OPANAF nr. 1950/2012]

În ceea ce priveşte obligaþiile fiscale obişnuite amintim urmãtoarele termene:

5 aprilie  este ultima zi pentru:
-    Formularul 092 "Declaraţie de menţiuni”,

10 aprilie  este ultima zi pentru:
-    Formularul 010, 070 sau 020 "Declaraþie de menþiuni”
25 aprilie  este ultima zi pentru:
-    Formularul 097 – „Declaraţie privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”
-    Formularul 104 – „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”
-    Formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
-    Formularul  112 – „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
-    Formularul 224 – „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”
-    Formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
-    Formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
-    Formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”
-    Formularul   390 -  VIES  „Declaraţie  recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare”
-    Formularul 394 – „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”