Biserica romano-catolică "Sf. Petru şi Pavel” se află pe partea sud-estică a centrului istoric al oraşului Braşov pe locul fostei biserici dominicane medievale, pe o parcelă delimitată de fosta incintă fortificată. Constructorii bisericii baroce din secolul al XVIII-lea au considerat important includerea faţadei noii construcţii în frontul străzii Mănăstirii(actuala Mureşenilor), şi din această cauză au renunţat la orientarea tradiţională a bisericii pe axul est-vest. Biserica are un spaţiu uninavat, cu un cor cu închidere poligonală şi este prevăzut cu un turn masiv ridicat deasupra intării principale. Celor două laturi ale corului i-au fost adosate o sacristie şi un oratoriu, ambele cu două nivele, a căror volumetrie este încadrată prin cea a bisericii prin continuarea acoperişului în două ape a corului. Interiorul bisericii e boltit cu bolţi a vela în navă, cu boltă semicilindrică cu penetraţii cu secţiunea în arc frânt, iar pe partea dinspre stradă a navei se ridică o tribună zidită.