Primăria a lansat apelul de înscriere de proiecte pentru evenimente culturale. ONG-urile, asociaţiile sau instituţiile pot depune cererile de finanţare până în 29 martie 2020.

   Şi în 2020, municipiul Braşov, oferă finanţări nerambursabile artiştilor, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale, prin Ghidul de finanţare a activităţilor culturale. Prin acest program sunt sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum: arte vizuale şi arhitectură, activităţi muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural naţional, patrimoniu imaterial, intervenţie culturală, educaţie culturală.

  Anul acesta, pentru finanţarea acestor proiecte culturale, de la bugetul local a fost alocată suma de 2.000.000 lei, iar ieri a fost lansat apelul de proiecte.

    Conform informaţiilor Primăriei Braşov, cererile de finanţare pot fi depuse până la data de 26 martie 2020, ora 12.00, la Centrul de Informare a Cetăţenilor din cadrul Primăriei Braşov (la masa 6).

    După această dată, dosarele vor intra în evaluare, iar lista finală de proiecte va fi anunţată în 15 iunie 2020. Ca şi anii trecuţi, vor beneficia de finanţare proiectele care au obţinut peste 70 de puncte, în limita bugetului disponibil pentru acest program.
Ulterior, cei care obţin finanţările trebuie să deruleze evenimentele culturale până la data de 31 decembrie 2020.

     Conform ghidului de finanţare, nici o finanţare nerambursabilă nu va depăşi 80% din bugetul total al proiectului, adică maxim 80.000 de lei, având în vedere că bugetul maxim pentru un proiect nu poate fi mai mare de 100.000 de lei.

      Tot în ghid se mai arată că un solicitant poate obţine finanţare pentru maxim două proiecte.