De la începutul acestei săptămâni a intrat în vigoare noua lege a pieţelor prin producătorii sunt obligaţi să deţină şi un atestat de producător, un document mai complex față de vechiul certificat de producător. Acest atestat conţine informaţii detaliate atât despre cel care produce, cât şi despre exploataţia acestuia. Mai exact în acest document sunt specificate numele producătorului agricol, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată de acesta, respectiv efectivele de animale pe care le deţine şi pe care le-a înregistrat în registrul agricol. Actul, eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, este valabil un singur an şi trebuie ştampilat şi semnat semestrial de primarul comunei sau oraşului pe teritoriul căruia producătorul are exploataţia. Atestatul de producător se eliberează de către primar, teoretic în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, scrie bizbrasov.ro.